Vad är särskrivning?

En särskrivning är definitionen på ett sammansatt ord som av misstag har delats upp, antingen genom radbrytning eller genom att orden skrivits var för sig. Särskrivningar kan leda till att texterna blir svårlästa eller helt ändra innebörden av en mening.

En grundregel att försöka komma ihåg är: Säger man det ihop så ska det skrivas ihop.

Vem avgör vad som är rätt och fel?

Svenska språknämnden har gett ut en skrift som heter Svenska skrivregler. Den är tänkt att fungera som en rekommendation för hur man skriver och utformar texter. Svenska språknämnden har som uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift och att ge råd i språkfrågor åt myndigheter, företagare och enskilda. Kapitlet ”Ett ord eller flera?” behandlar just huruvida man ska skriva ihop ett ord eller skriva isär.

Ibland kan särskrivningen bli ganska så rolig om man inte riktigt vet vad det är författaren har avsett med texten.

”Skum tomte” – bäst att akta sig för honom.
”Sjuk sköterska” – hoppas hon blir frisk igen.
”Brun hårig flicka” – kanske inte så attraktivt?
”Rök fritt” – ja om ni insisterar så.
”Sjö nära tomt” – inte sjönära tomt alltså?
”Kassa medarbetare” – inte riktigt nöjd med kollegorna?
”Blå bär” – det är bättre med blåbär.
”Fryst kyckling lever” – ett smärre mirakel.
”Herr frisör” – inte ett så vanligt namn.
”Kul penna” – drar den roliga historier?