Vissa har svårt för att bestämma sig

Lätt saltade

Lättsaltade

Här är innebörden den samma, men man har inte varit konsekvent i benämningen, är dom lätt saltade eller lättsaltade?

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *